Arkivplan.no

Arkivplan - Træna kommune - 2018 -

Arkivplan for Træna kommune

Træna 2

FORMÅL OG ANSVAR

Formålet med arkivplanen til Træna kommune 
Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Træna kommune, og arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at Træna kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Arkivansvar i Træna kommune
Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og har dermed det overordnede ansvar for arkivarbeidet i Træna kommune jfr. Forskrift om offentlig arkiv § 1.
Sektorledere har det administrative ansvaret for at arkivtjenesten og arkivene i sin sektor avsetter nok ressurser til å ivareta en forsvarlig arkivordning.