Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Bortsatte arkiv - fjernarkiv Rådhus

 

På Rådhuset er det et fjernarkiv - hvor alle sektorene har fått tildelt plass for sine papirarkiv.

Det er laget en oversikt over hva som ligger i dette arkivet - et arkiv som vi arbeider med å makulere, rydde og ordne.

Oversikten er hele tiden et "levende dokument" som arkivleder (rådgiver ved sentraladministrasjonen) har ansvaret for:

I ovenforstående dokument, ligger det også noe informasjon om vårt nærarkiv (aktive arkiv).

Fra nyttår 2022 har Træna kommune gått over til fullelektronisk arkiv på følgende områder:

Saksarkiv, personalarkiv, eiendom (g/br.nr), barnemapper (barnehage) og elevmapper samt klientmapper (flyktninger).

Laster...