Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Formål og målsetting

Formålet med arkivplanen til Træna kommune
Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Træna kommune, og arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene.
Arkivplanen skal bidra til at Træna kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Arkivansvar i Træna kommune
Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og har dermed det overordnede ansvar for arkivarbeidet i Træna kommune jfr. Forskrift om offentleg arkiv § 1.
Kommunedirektøren og Sektorlederne har det administrative ansvaret for at arkivtjenesten og arkivene i sin sektor avsetter nok ressurser til å ivareta en forsvarlig arkivordning.

Planen skal godkjennes av kommunedirektøren og orienteres (når den er ferdigstilt) for kommunestyret.
Planen er enda under arbeid og alle punker er derfor ikke ferdigstilt (07.03.2022)

Laster...