Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

FORMÅL OG UTVIKLING

Ifølge arkivforskriften § 4 skal offentlige organer ha en oppdatert arkivplan. Arkivplanen skal gi oversikt over arkivmaterialet og hvilke instrukser, regler planer og organisering som gjelder arkivarbeidet. 
Arkivplanen skal fungere som et redskap i internkontrollen med arkivarbeidet.

Træna kommune hadde stedlig tilsyn fra Arkivverket 21. oktober 2021. Et av påleggene etter tilsynet var at Træna kommune må lage en arkivplan og at planen skal dokumentere:
Arkiv som funksjon, dvs. styring, ansvar og fullmakter på arkivområdet, inkludert internkontrolltiltak.
Arkiv som prosess, dvs. instrukser og rutiner som beskriver hvordan de ansatte i Træna kommune jobber med arkiv.
Arkiv som innehold, dvs. beskrivelse og oversikt over innholdet i arkivene, inkludert hvordan og hvor de lagres og sikres.

Frist for å utarbeide denne planen ble av arkivverket satt til 24.5.2022

Træna kommunes arkivplan revideres fortløpende, men med en større gjennomgang hvert 4. pr i forbindelse med fylkes- og kommunevalg. Den reviderte planen godkjennes av kommunedirektøren og utskrift arkiveres i sak-/arkivsystemet.

Laster...