Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Kommunestyret er øverste organ i kommunen og har 11 medlemmer, med ordfører som leder. Kommunens formannskap består av 5 folkevalgte, og er også kommunens administrasjonsutvalg sammen med to ansatterepresentanter. Formannskapet fungerer også som valgstyre og som det faste utvalget for plansaker. I tillegg har kommunen et kontrollutvalg og et fellesråd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Ytre Helgeland har et felles sekretariat for kontrollutvalgene.

Laster...